Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-19 Stoppdatum 2011-10-19
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8803
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: