Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-28 Stoppdatum 2011-03-28
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3055
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: