Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-30 Stoppdatum 2011-03-30
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 6115
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: