Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-18 Stoppdatum 2011-10-18
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 6541
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: