Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28BRÅTABÄCKEN 19, 0834NORDS014VM Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-26 Stoppdatum 2011-11-26
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 21698
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: