Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16LILLÄNG, 0861STENS003VM Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-02 Stoppdatum 2011-12-02
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 9438
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: