Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16STENSJÖN V, 0861STENS006VM Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-02 Stoppdatum 2011-12-02
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4643
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: