Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMSJÖN, 624716150043 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-28 Stoppdatum 2011-11-28
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 6875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: