Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARSJÖN, 626513147952 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-24 Stoppdatum 2011-11-24
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: