Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-25 Stoppdatum 2011-11-25
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 5320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: