Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNGÖL, 627644149346 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-14 Stoppdatum 2011-03-14
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 3986
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: