Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-14 Stoppdatum 2011-03-14
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 18337
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: