Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-25 Stoppdatum 2011-11-25
Mängd (ton): 13,10 Kostnad totalt: 17206
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: