Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖSJÖN, 636907150983 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-05 Stoppdatum 2011-12-05
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 9827
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: