Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRÅGÖL, 636977151306 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-05 Stoppdatum 2011-12-05
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2866
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: