Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRNINGEN, 637409149538 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-04 Stoppdatum 2011-12-04
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7097
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: