Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-17 Stoppdatum 2011-03-17
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5731
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: