Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärvsjö kdos, KD5022 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-01-01 Stoppdatum 2011-12-31
Mängd (ton): 203,00 Kostnad totalt: 111900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: