Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-12 Stoppdatum 2011-04-12
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 17988
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: