Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 451, 07VM451 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-12 Stoppdatum 2011-04-12
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2953
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: