Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 470, 07VM470 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-13 Stoppdatum 2011-04-13
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7375
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: