Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-03 Stoppdatum 2011-04-05
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2972
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: