Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-03 Stoppdatum 2011-04-05
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5945
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: