Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 370, 07VM370 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-03 Stoppdatum 2011-04-05
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt: 11875
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: