Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-20 Stoppdatum 2011-12-20
Mängd (ton): 14,40 Kostnad totalt: 18554
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: