Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-28 Stoppdatum 2011-09-28
Mängd (ton): 12,93 Kostnad totalt: 11818
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: