Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-02 Stoppdatum 2011-10-07
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: