Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-27 Stoppdatum 2011-04-27
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 21450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: