Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-02-12 Stoppdatum 2011-12-30
Mängd (ton): 49,92 Kostnad totalt: 57308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: