Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-02-23 Stoppdatum 2011-02-23
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 6853
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: