Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-02 Stoppdatum 2011-04-02
Mängd (ton): 13,50 Kostnad totalt: 15903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: