Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-08 Stoppdatum 2011-10-08
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 6964
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: