Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-07 Stoppdatum 2011-09-07
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 40725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: