Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-07 Stoppdatum 2011-10-07
Mängd (ton): 1,62 Kostnad totalt: 3755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: