Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-05 Stoppdatum 2011-10-05
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 6946
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: