Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-25 Stoppdatum 2011-07-25
Mängd (ton): 7,70 Kostnad totalt: 9856
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: