Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-29 Stoppdatum 2011-09-29
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 125512
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: