Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-20 Stoppdatum 2000-10-20
Mängd (ton): 4,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: