Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-05 Stoppdatum 2010-03-05
Mängd (ton): 14,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: