Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-03 Stoppdatum 2005-03-03
Mängd (ton): 14,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: