Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-24 Stoppdatum 2002-04-03
Mängd (ton): 15,69 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: