Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-03-24 Stoppdatum 2006-03-24
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: