Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-01-01 Stoppdatum 1989-01-01
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: