Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norregölen våtm.sjömad (34), br027 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-18 Stoppdatum 2008-03-18
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: