Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norregölen våtm.sjömad (34), br027 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-03-23 Stoppdatum 2006-03-23
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: