Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-06 Stoppdatum 2001-11-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: