Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-03 Stoppdatum 2011-03-03
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: