Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-05 Stoppdatum 2010-03-05
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: