Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-08 Stoppdatum 2007-03-08
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: