Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT119111, 06VAT119111 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-07 Stoppdatum 2001-11-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: